aktualizacja vol 2
25-31.07.2021

imię

nazwisko

data urodzenia

miejsce urodzenia

pesel

płeć

zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celach rejestracji na startcamp 2021

ulica i numer

miejscowość

kod pocztowy

telefon uczestnika

telefon

telefon

e-mail uczestnika

e-mail

e-mail

twój kościół

twój skype

rodzaj noclegu

zainteresowania

zgadzam się na przestrzeganie
regulaminu startcamp 2021

ile dni wcześniej możesz być na starcie?

czy posiadasz certyfikat wychowawcy kolonijnego?

dlaczego chciałbyś zostać
liderem/pomocnikiem lidera

doświaczenie jako lider

zgadzam się na przestrzeganie
regulaminu startcamp 2021

dlaczego chcesz być wolontariuszem na startcamp?

co chciałbyś robić na startcamp?

ile razy byłeś na startcamp?

ile dni wcześniej możesz być?

zgadzam się na przestrzeganie
regulaminu startcamp 2021

imię

nazwisko

adres

telefon opiekuna

e-mail opiekuna

szczepienia

dolegliwości i objawy

przebyte i aktualne choroby

przyjmowane leki

uczulenia na leki

alergie

wyślij